Svätuš

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,5
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:113
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
49,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
455,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
78,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-314,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 306,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
162,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
170,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
1 741 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
177 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 686 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
63 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Svätuš

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
60 297 €
+Kapitálové príjmy
189 741 €
+Bežné výdavky
53 350 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 444 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
16 660 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
20 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
20 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
172 731 €
+Úrokové splátky
2 965 €
+Finančné účty
27 008 €
+Neobežný majetok
522 554 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
113
+Výsledok hospodárenia
7 100 €