Svätý Peter

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
3,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
4,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
66,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
10,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
807,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
31,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
33,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
23,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-45 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 326 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
2 316 285 €
+Kapitálové príjmy
6 476 308 €
+Bežné výdavky
2 208 226 €
+Kapitálové výdavky
6 707 800 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
1 427 829 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
36 393 €
+Dlhodobé záväzky
605 462 €
+Krátkodobé záväzky
2 198 469 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
333 748 €
+Bankové úvery a výpomoci
353 461 €
+Úvery od ŠFRB
506 451 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 819 €
+Úrokové splátky
8 750 €
+Finančné účty
693 481 €
+Neobežný majetok
17 105 416 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 745
+Výsledok hospodárenia
127 994 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 745
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretariatsvatypeter.eu