Svätý Peter

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
3,5
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 740
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretariatsvatypeter.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
49,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
805,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
262,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
283,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-63 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
150 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 806 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
21 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Svätý Peter

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 440 526 €
+Kapitálové príjmy
3 580 210 €
+Bežné výdavky
2 292 403 €
+Kapitálové výdavky
3 901 621 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
36 056 €
+Dlhodobé záväzky
480 098 €
+Krátkodobé záväzky
174 605 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
410 387 €
+Bankové úvery a výpomoci
410 387 €
+Úvery od ŠFRB
482 321 €
+Výdavky na splácanie istiny
555 853 €
+Úrokové splátky
13 127 €
+Finančné účty
458 137 €
+Neobežný majetok
18 598 538 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 740
+Výsledok hospodárenia
58 149 €