Svätý Peter

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
3,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 745
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sekretariatsvatypeter.eu

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,5 %
18,9 %
+Dlhová služba
1,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
4,7 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
66,4 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,4 %
0,8 %
+Intenzita investovania
10,0 %
10,1 %
+Čistý majetok
807,5 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
31,5 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
33,2 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
23,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-45 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 326 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
47 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Svätý Peter

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
2 316 285 €
+Kapitálové príjmy
6 476 308 €
+Bežné výdavky
2 208 226 €
+Kapitálové výdavky
6 707 800 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
1 427 829 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
36 393 €
+Dlhodobé záväzky
605 462 €
+Krátkodobé záväzky
2 198 469 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
333 748 €
+Bankové úvery a výpomoci
353 461 €
+Úvery od ŠFRB
506 451 €
+Výdavky na splácanie istiny
23 819 €
+Úrokové splátky
8 750 €
+Finančné účty
693 481 €
+Neobežný majetok
17 105 416 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 745
+Výsledok hospodárenia
127 994 €