Sverepec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 285
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecsverepecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
16,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
967,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
606,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
657,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
51,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
16 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 313 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Sverepec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
767 300 €
+Kapitálové príjmy
136 820 €
+Bežné výdavky
623 425 €
+Kapitálové výdavky
260 245 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
36 976 €
+Dlhodobé záväzky
386 672 €
+Krátkodobé záväzky
72 296 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
110 306 €
+Bankové úvery a výpomoci
110 306 €
+Úvery od ŠFRB
360 493 €
+Výdavky na splácanie istiny
36 170 €
+Úrokové splátky
5 073 €
+Finančné účty
438 680 €
+Neobežný majetok
6 525 303 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 285
+Výsledok hospodárenia
44 576 €