Svidník

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,5
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 289
Okres:Svidník
Kraj:Prešovský
E-mail:
primatorsvidnik.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
3,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
337,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
60,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
93,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
33,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-24 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
66 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 493 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-5 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Svidník

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
8 911 222 €
+Kapitálové príjmy
1 626 728 €
+Bežné výdavky
8 431 448 €
+Kapitálové výdavky
2 381 343 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
272 905 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
189 946 €
+Krátkodobé pohľadávky
590 426 €
+Dlhodobé záväzky
2 756 839 €
+Krátkodobé záväzky
1 768 786 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
744 324 €
+Bankové úvery a výpomoci
744 324 €
+Úvery od ŠFRB
2 795 328 €
+Výdavky na splácanie istiny
276 748 €
+Úrokové splátky
35 877 €
+Finančné účty
1 061 182 €
+Neobežný majetok
27 789 901 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 289
+Výsledok hospodárenia
-53 945 €