Svinná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
4,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 594
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ocusvinnaslovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,0 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
298,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
282,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
295,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
57,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
99 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
53 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 447 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
10 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Svinná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 667 221 €
+Kapitálové príjmy
80 000 €
+Bežné výdavky
1 452 044 €
+Kapitálové výdavky
137 370 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 703 €
+Dlhodobé záväzky
742 777 €
+Krátkodobé záväzky
122 123 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
85 119 €
+Bankové úvery a výpomoci
85 119 €
+Úvery od ŠFRB
750 707 €
+Výdavky na splácanie istiny
59 691 €
+Úrokové splátky
10 222 €
+Finančné účty
344 879 €
+Neobežný majetok
3 633 053 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 594
+Výsledok hospodárenia
15 676 €