Svit

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 771
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
msusvit.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
2,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
377,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
91,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
107,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
76,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
39 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 097 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Svit

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 735 302 €
+Kapitálové príjmy
514 438 €
+Bežné výdavky
6 557 206 €
+Kapitálové výdavky
388 692 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
114 747 €
+Dlhodobé záväzky
4 670 549 €
+Krátkodobé záväzky
710 157 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
16 952 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
4 847 590 €
+Výdavky na splácanie istiny
205 652 €
+Úrokové splátky
58 495 €
+Finančné účty
649 609 €
+Neobežný majetok
23 239 300 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 771
+Výsledok hospodárenia
-330 896 €