Svodín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 522
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
svodinsvodin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
284,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
38,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
104,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
26,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
18 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
43 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 917 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-9 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Svodín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 793 754 €
+Kapitálové príjmy
208 042 €
+Bežné výdavky
1 645 657 €
+Kapitálové výdavky
310 380 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
101 060 €
+Dlhodobé záväzky
457 896 €
+Krátkodobé záväzky
154 650 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
107 310 €
+Bankové úvery a výpomoci
107 310 €
+Úvery od ŠFRB
448 659 €
+Výdavky na splácanie istiny
43 637 €
+Úrokové splátky
7 811 €
+Finančné účty
60 146 €
+Neobežný majetok
4 892 012 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 522
+Výsledok hospodárenia
-22 049 €