Svrčinovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:3 545
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecsvrcinovecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
10,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
300,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
443,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
472,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
58,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
27 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
46 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 616 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
67 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Svrčinovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 071 643 €
+Kapitálové príjmy
57 206 €
+Bežné výdavky
1 660 373 €
+Kapitálové výdavky
371 446 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
78 876 €
+Dlhodobé záväzky
1 131 473 €
+Krátkodobé záväzky
268 385 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
164 715 €
+Bankové úvery a výpomoci
164 715 €
+Úvery od ŠFRB
1 123 809 €
+Výdavky na splácanie istiny
119 245 €
+Úrokové splátky
19 321 €
+Finančné účty
1 190 144 €
+Neobežný majetok
4 710 875 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 545
+Výsledok hospodárenia
239 137 €