Šahy

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 463
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
sahysahy.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
222,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
370,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
400,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-28 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
10 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 636 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
19 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šahy

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 696 806 €
+Kapitálové príjmy
523 451 €
+Bežné výdavky
5 380 794 €
+Kapitálové výdavky
1 047 225 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
101 087 €
+Dlhodobé záväzky
208 977 €
+Krátkodobé záväzky
335 526 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
73 784 €
+Bankové úvery a výpomoci
71 065 €
+Úvery od ŠFRB
201 446 €
+Výdavky na splácanie istiny
52 793 €
+Úrokové splátky
11 088 €
+Finančné účty
1 242 408 €
+Neobežný majetok
11 045 208 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 463
+Výsledok hospodárenia
142 378 €