Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
32,4 %
30,1 %
+Dlhová služba
21,1 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
1,0 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,0 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
-0,1 %
16,2 %
+Čistý majetok
284,2 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
44,8 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
78,3 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,5 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
162 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 426 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
80 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
17 129 913 €
+Kapitálové príjmy
1 848 541 €
+Bežné výdavky
16 961 997 €
+Kapitálové výdavky
1 830 703 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
548 182 €
+Dlhodobé záväzky
1 654 162 €
+Krátkodobé záväzky
1 636 193 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
3 602 309 €
+Úvery od ŠFRB
1 377 181 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 339 892 €
+Úrokové splátky
188 282 €
+Finančné účty
733 468 €
+Neobežný majetok
37 201 007 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 890
+Výsledok hospodárenia
1 901 433 €