Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
3,6 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,9
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
41,0 %
34,9 %
+Dlhová služba
5,6 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
1,7 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,0 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-0,5 %
6,7 %
+Čistý majetok
287,4 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
28,8 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
69,8 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
11,8 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
184 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 289 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-6 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
10 907 513 €
+Kapitálové príjmy
828 633 €
+Bežné výdavky
10 724 725 €
+Kapitálové výdavky
775 625 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
938 063 €
+Dlhodobé záväzky
1 471 921 €
+Krátkodobé záväzky
2 288 623 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
4 133 459 €
+Úvery od ŠFRB
1 254 309 €
+Výdavky na splácanie istiny
420 294 €
+Úrokové splátky
173 796 €
+Finančné účty
658 771 €
+Neobežný majetok
34 176 939 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 645
+Výsledok hospodárenia
-147 612 €