Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,3

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,8 %
25,0 %
+Dlhová služba
8,4 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
3,3 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,1 %
1,4 %
+Intenzita investovania
2,1 %
5,2 %
+Čistý majetok
291,4 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
42,1 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
89,2 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,2 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
6 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
171 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 356 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
78 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
11 215 519 €
+Kapitálové príjmy
735 941 €
+Bežné výdavky
10 846 833 €
+Kapitálové výdavky
974 304 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
787 333 €
+Dlhodobé záväzky
1 300 871 €
+Krátkodobé záväzky
1 671 795 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
4 011 263 €
+Bankové úvery a výpomoci
4 011 263 €
+Úvery od ŠFRB
1 327 542 €
+Výdavky na splácanie istiny
654 684 €
+Úrokové splátky
258 171 €
+Finančné účty
704 453 €
+Neobežný majetok
35 059 930 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 440
+Výsledok hospodárenia
1 831 287 €