Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,4
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,3

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
31,4 %
23,5 %
+Dlhová služba
8,3 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
5,8 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
2,4 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,6 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,6 %
2,9 %
+Intenzita investovania
-1,7 %
4,9 %
+Čistý majetok
291,2 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
67,3 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
127,6 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
13,3 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
37 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
149 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 381 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-0 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
11 637 807 €
+Kapitálové príjmy
1 609 708 €
+Bežné výdavky
10 963 669 €
+Kapitálové výdavky
1 408 693 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
264 954 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
65 032 €
+Krátkodobé pohľadávky
894 960 €
+Dlhodobé záväzky
1 574 776 €
+Krátkodobé záväzky
1 485 257 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 519 951 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 519 951 €
+Úvery od ŠFRB
1 490 863 €
+Výdavky na splácanie istiny
731 740 €
+Úrokové splátky
197 727 €
+Finančné účty
1 000 244 €
+Neobežný majetok
35 263 819 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 645
+Výsledok hospodárenia
-3 552 €