Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,9

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,7 %
21,5 %
+Dlhová služba
34,0 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
3,4 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,9 %
0,7 %
+Intenzita investovania
1,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
283,9 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
86,6 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
158,6 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
11 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
141 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 398 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
11 999 563 €
+Kapitálové príjmy
1 752 719 €
+Bežné výdavky
11 593 715 €
+Kapitálové výdavky
1 903 160 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
872 757 €
+Dlhodobé záväzky
1 460 708 €
+Krátkodobé záväzky
1 211 847 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 334 140 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 334 140 €
+Úvery od ŠFRB
1 401 755 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 798 873 €
+Úrokové splátky
160 945 €
+Finančné účty
1 049 096 €
+Neobežný majetok
35 388 485 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 645
+Výsledok hospodárenia
-266 534 €