Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,6

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
24,3 %
20,2 %
+Dlhová služba
10,5 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,9 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,010 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
7,3 %
+Intenzita investovania
-0,4 %
4,1 %
+Čistý majetok
276,4 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
114,0 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
162,4 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
10,1 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
132 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 499 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-15 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
14 452 411 €
+Kapitálové príjmy
1 260 086 €
+Bežné výdavky
13 315 580 €
+Kapitálové výdavky
1 207 903 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
1 194 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
742 657 €
+Dlhodobé záväzky
1 398 500 €
+Krátkodobé záväzky
1 534 594 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 244 812 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 244 812 €
+Úvery od ŠFRB
1 259 466 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 199 446 €
+Úrokové splátky
110 886 €
+Finančné účty
1 749 402 €
+Neobežný majetok
36 266 109 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
23 098
+Výsledok hospodárenia
-336 529 €