Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
3,6
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,7 %
18,8 %
+Dlhová služba
32,2 %
5,2 %
+Bilancia bežného účtu
7,9 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
4,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
260,5 %
305,0 %
+Okamžitá likvidita
146,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
200,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
8,3 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
21 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
137 €
 
86 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 641 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
18 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
15 701 785 €
+Kapitálové príjmy
520 618 €
+Bežné výdavky
14 462 429 €
+Kapitálové výdavky
1 274 925 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
744 302 €
+Dlhodobé záväzky
2 139 485 €
+Krátkodobé záväzky
1 399 109 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 135 672 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 135 672 €
+Úvery od ŠFRB
1 197 273 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 330 310 €
+Úrokové splátky
78 044 €
+Finančné účty
2 055 434 €
+Neobežný majetok
39 666 249 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
22 938
+Výsledok hospodárenia
414 233 €