Šaľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 714
Okres:Šaľa
Kraj:Nitriansky
E-mail:
primatorsala.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
268,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
86,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
125,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
16,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-102 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
160 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 858 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šaľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
16 902 365 €
+Kapitálové príjmy
3 008 344 €
+Bežné výdavky
15 984 888 €
+Kapitálové výdavky
6 241 945 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
715 025 €
+Dlhodobé záväzky
3 957 766 €
+Krátkodobé záväzky
1 862 741 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 627 982 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 627 982 €
+Úvery od ŠFRB
2 649 251 €
+Výdavky na splácanie istiny
302 409 €
+Úrokové splátky
63 990 €
+Finančné účty
1 614 349 €
+Neobežný majetok
45 535 011 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
22 714
+Výsledok hospodárenia
323 352 €