Šambron

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
3,2
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:390
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecsambronmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,03 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-23,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
41,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
638,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
594,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
597,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-127 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 547 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Šambron

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
154 946 €
+Kapitálové príjmy
58 978 €
+Bežné výdavky
139 959 €
+Kapitálové výdavky
123 421 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
44 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
496 €
+Dlhodobé záväzky
895 €
+Krátkodobé záväzky
15 781 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
83 703 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 301 €
+Úrokové splátky
20 €
+Finančné účty
93 821 €
+Neobežný majetok
900 339 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
390
+Výsledok hospodárenia
-311 €