Šamorín

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:13 147
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
mu_samorinsamorin.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
239,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
132,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
264,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
29,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-32 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
8 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 958 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
22 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šamorín

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
12 437 063 €
+Kapitálové príjmy
351 478 €
+Bežné výdavky
11 396 676 €
+Kapitálové výdavky
1 817 622 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 348 173 €
+Dlhodobé záväzky
3 109 454 €
+Krátkodobé záväzky
1 019 276 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
102 386 €
+Bankové úvery a výpomoci
646 158 €
+Úvery od ŠFRB
3 158 268 €
+Výdavky na splácanie istiny
250 931 €
+Úrokové splátky
41 721 €
+Finančné účty
1 348 386 €
+Neobežný majetok
24 440 543 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
13 147
+Výsledok hospodárenia
293 304 €