Budimír

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
7,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
188,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
280,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
293,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
100 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 283 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
61 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 459 036 €
+Kapitálové príjmy
38 818 €
+Bežné výdavky
1 356 279 €
+Kapitálové výdavky
152 121 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
18 113 €
+Dlhodobé záväzky
4 005 €
+Krátkodobé záväzky
143 602 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
110 988 €
+Bankové úvery a výpomoci
110 988 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 000 €
+Úrokové splátky
4 000 €
+Finančné účty
403 375 €
+Neobežný majetok
2 257 659 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 115
+Výsledok hospodárenia
67 924 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 115
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecbudimirnetkosice.sk