Budimír

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 145
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecbudimirnetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,8 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,5 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
4,0 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,9 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
5,8 %
14,4 %
+Čistý majetok
239,4 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
36,4 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
47,1 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
176 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 025 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-27 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budimír

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
930 684 €
+Kapitálové príjmy
937 999 €
+Bežné výdavky
893 321 €
+Kapitálové výdavky
991 698 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
28 604 €
+Dlhodobé záväzky
15 297 €
+Krátkodobé záväzky
266 215 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
153 044 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
4 269 €
+Finančné účty
96 781 €
+Neobežný majetok
2 011 195 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
958
+Výsledok hospodárenia
-25 694 €