Budimír

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
2,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 145
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecbudimirnetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
25,6 %
34,9 %
+Dlhová služba
0,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
-1,1 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,1 %
0,2 %
+Intenzita investovania
11,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
201,4 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
84,8 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
107,6 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-113 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
247 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 944 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budimír

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
887 958 €
+Kapitálové príjmy
94 236 €
+Bežné výdavky
897 382 €
+Kapitálové výdavky
194 210 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
30 565 €
+Dlhodobé záväzky
10 310 €
+Krátkodobé záväzky
134 018 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
227 754 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
8 215 €
+Finančné účty
113 693 €
+Neobežný majetok
1 998 777 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
964
+Výsledok hospodárenia
2 513 €