Budimír

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 145
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecbudimirnetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,3 %
23,5 %
+Dlhová služba
3,3 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
0,6 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-13,7 %
2,9 %
+Intenzita investovania
14,7 %
4,9 %
+Čistý majetok
190,9 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
126,9 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
135,4 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-145 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
214 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 238 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-14 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budimír

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
994 384 €
+Kapitálové príjmy
27 400 €
+Bežné výdavky
988 338 €
+Kapitálové výdavky
173 172 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 509 €
+Dlhodobé záväzky
14 694 €
+Krátkodobé záväzky
170 381 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
206 259 €
+Bankové úvery a výpomoci
206 259 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
30 000 €
+Úrokové splátky
7 416 €
+Finančné účty
216 133 €
+Neobežný majetok
2 162 495 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
964
+Výsledok hospodárenia
-13 499 €