Budimír

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 145
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecbudimirnetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,1 %
21,5 %
+Dlhová služba
4,6 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
5,1 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,8 %
0,7 %
+Intenzita investovania
7,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
221,4 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
122,1 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
130,0 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-32 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
197 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 283 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
35 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budimír

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
1 104 292 €
+Kapitálové príjmy
5 021 €
+Bežné výdavky
1 048 227 €
+Kapitálové výdavky
92 356 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 950 €
+Dlhodobé záväzky
12 255 €
+Krátkodobé záväzky
152 895 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
190 049 €
+Bankové úvery a výpomoci
190 049 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 505 €
+Úrokové splátky
7 181 €
+Finančné účty
186 755 €
+Neobežný majetok
2 216 838 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
964
+Výsledok hospodárenia
33 285 €