Budimír

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 145
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecbudimirnetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,2 %
23,6 %
+Dlhová služba
3,3 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,2 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,2 %
1,7 %
+Intenzita investovania
-4,1 %
8,6 %
+Čistý majetok
211,1 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
175,5 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
185,1 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
101 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
136 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 170 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
104 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budimír

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
1 157 145 €
+Kapitálové príjmy
168 451 €
+Bežné výdavky
1 096 740 €
+Kapitálové výdavky
120 733 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
15 830 €
+Dlhodobé záväzky
9 581 €
+Krátkodobé záväzky
164 366 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
160 049 €
+Bankové úvery a výpomoci
160 049 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
30 000 €
+Úrokové splátky
6 090 €
+Finančné účty
288 477 €
+Neobežný majetok
2 211 783 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 074
+Výsledok hospodárenia
111 952 €