Budimír

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 145
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obecbudimirnetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,1 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
7,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-0,7 %
0,8 %
+Intenzita investovania
7,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
188,1 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
280,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
293,5 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
100 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 283 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
61 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budimír

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
1 459 036 €
+Kapitálové príjmy
38 818 €
+Bežné výdavky
1 356 279 €
+Kapitálové výdavky
152 121 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
18 113 €
+Dlhodobé záväzky
4 005 €
+Krátkodobé záväzky
143 602 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
110 988 €
+Bankové úvery a výpomoci
110 988 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 000 €
+Úrokové splátky
4 000 €
+Finančné účty
403 375 €
+Neobežný majetok
2 257 659 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 115
+Výsledok hospodárenia
67 924 €