Šarišské Bohdanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:824
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecsarisbohdanstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,0 %
21,6 %
+Dlhová služba
0,0 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
7,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
147,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
517,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
528,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-22 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
13 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 835 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
75 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Šarišské Bohdanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 037 159 €
+Kapitálové príjmy
88 084 €
+Bežné výdavky
956 881 €
+Kapitálové výdavky
186 487 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
7 199 €
+Dlhodobé záväzky
14 434 €
+Krátkodobé záväzky
63 802 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
10 600 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
1 €
+Finančné účty
330 276 €
+Neobežný majetok
1 196 391 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
824
+Výsledok hospodárenia
62 164 €