Šarišské Dravce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
2,2
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
4,2

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 215
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocusar.dravcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
54,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-14,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
32,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
615,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
139,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
147,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
56,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-179 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
181 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
5 516 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
65 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Šarišské Dravce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 083 917 €
+Kapitálové príjmy
455 371 €
+Bežné výdavky
955 208 €
+Kapitálové výdavky
802 029 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 353 €
+Dlhodobé záväzky
641 439 €
+Krátkodobé záväzky
111 824 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
219 389 €
+Bankové úvery a výpomoci
219 389 €
+Úvery od ŠFRB
619 300 €
+Výdavky na splácanie istiny
285 043 €
+Úrokové splátky
7 561 €
+Finančné účty
156 071 €
+Neobežný majetok
6 787 083 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 215
+Výsledok hospodárenia
79 210 €