Šarišské Michaľany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 874
Okres:Sabinov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecsarisskemichalany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
19,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
339,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
158,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
167,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
53,8 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
108 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 661 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
69 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Šarišské Michaľany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 312 757 €
+Kapitálové príjmy
54 140 €
+Bežné výdavky
1 865 283 €
+Kapitálové výdavky
190 355 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
64 284 €
+Dlhodobé záväzky
1 215 697 €
+Krátkodobé záväzky
776 338 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
351 572 €
+Bankové úvery a výpomoci
351 572 €
+Úvery od ŠFRB
1 213 727 €
+Výdavky na splácanie istiny
141 823 €
+Úrokové splátky
18 851 €
+Finančné účty
1 232 054 €
+Neobežný majetok
6 770 015 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 874
+Výsledok hospodárenia
197 197 €