Šenkvice

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,0 %
18,9 %
+Dlhová služba
2,3 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
13,6 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,3 %
0,8 %
+Intenzita investovania
18,3 %
10,1 %
+Čistý majetok
357,3 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
243,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
262,0 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-29 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
6 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 042 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
49 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
2 828 240 €
+Kapitálové príjmy
270 505 €
+Bežné výdavky
2 443 876 €
+Kapitálové výdavky
789 406 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
56 873 €
+Dlhodobé záväzky
427 935 €
+Krátkodobé záväzky
305 890 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
25 663 €
+Bankové úvery a výpomoci
25 663 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
57 430 €
+Úrokové splátky
4 238 €
+Finančné účty
744 640 €
+Neobežný majetok
9 194 343 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 645
+Výsledok hospodárenia
226 398 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 645
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
sekretariatsenkvice.org