Šíd

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
2,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 286
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ocusidstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
15,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-0,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
92,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
16,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
87,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-18 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
104 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
621 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Šíd

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
971 342 €
+Kapitálové príjmy
8 000 €
+Bežné výdavky
977 887 €
+Kapitálové výdavky
25 028 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
65 129 €
+Dlhodobé záväzky
5 470 €
+Krátkodobé záväzky
92 936 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
133 512 €
+Bankové úvery a výpomoci
133 512 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
29 297 €
+Úrokové splátky
5 149 €
+Finančné účty
15 681 €
+Neobežný majetok
922 094 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 286
+Výsledok hospodárenia
8 035 €