Šimonovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:570
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obec.simonovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-18,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
87,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
126,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
156,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-151 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
120 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
581 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Šimonovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
447 283 €
+Kapitálové príjmy
23 455 €
+Bežné výdavky
445 980 €
+Kapitálové výdavky
110 825 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 150 €
+Dlhodobé záväzky
2 494 €
+Krátkodobé záväzky
30 315 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
68 323 €
+Bankové úvery a výpomoci
68 323 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 240 €
+Úrokové splátky
378 €
+Finančné účty
38 383 €
+Neobežný majetok
363 468 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
570
+Výsledok hospodárenia
1 212 €