Širkovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:974
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
serkemail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-3,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-17,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
326,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
136,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
154,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
2,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-117 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
94 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 882 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-20 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Širkovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
595 782 €
+Kapitálové príjmy
43 796 €
+Bežné výdavky
618 587 €
+Kapitálové výdavky
135 305 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 679 €
+Dlhodobé záväzky
15 352 €
+Krátkodobé záväzky
111 777 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
91 173 €
+Bankové úvery a výpomoci
91 173 €
+Úvery od ŠFRB
15 352 €
+Výdavky na splácanie istiny
626 €
+Úrokové splátky
280 €
+Finančné účty
152 461 €
+Neobežný majetok
1 771 719 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
974
+Výsledok hospodárenia
-19 651 €