Šoporňa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 195
Okres:Galanta
Kraj:Trnavský
E-mail:
sopornastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
234,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
83,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
111,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
10 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
24 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 239 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
32 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Šoporňa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 360 298 €
+Kapitálové príjmy
339 195 €
+Bežné výdavky
1 990 921 €
+Kapitálové výdavky
666 760 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
42 083 €
+Dlhodobé záväzky
3 836 €
+Krátkodobé záväzky
150 180 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
100 854 €
+Bankové úvery a výpomoci
100 854 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
44 609 €
+Úrokové splátky
1 949 €
+Finančné účty
125 532 €
+Neobežný majetok
5 177 729 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 195
+Výsledok hospodárenia
133 576 €