Špačince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,7 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
5,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 708
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
starostaobecspacince.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
25,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
17,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
484,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
344,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
367,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
54,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
53 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
78 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 977 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
176 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Špačince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 958 810 €
+Kapitálové príjmy
632 130 €
+Bežné výdavky
1 464 927 €
+Kapitálové výdavky
983 118 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
32 179 €
+Dlhodobé záväzky
997 069 €
+Krátkodobé záväzky
143 344 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
212 240 €
+Bankové úvery a výpomoci
212 240 €
+Úvery od ŠFRB
907 654 €
+Výdavky na splácanie istiny
97 421 €
+Úrokové splátky
11 292 €
+Finančné účty
494 230 €
+Neobežný majetok
7 868 593 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 708
+Výsledok hospodárenia
477 470 €