Špania Dolina

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,2
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
0,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:200
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
spaniadolinaspaniadolina.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
36,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-18,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-16,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
160,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
529,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
650,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-100 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
179 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
799 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-177 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Špania Dolina

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
119 092 €
+Kapitálové príjmy
5 000 €
+Bežné výdavky
141 055 €
+Kapitálové výdavky
3 000 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 306 €
+Dlhodobé záväzky
41 369 €
+Krátkodobé záväzky
8 458 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
35 897 €
+Bankové úvery a výpomoci
35 897 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 300 €
+Úrokové splátky
282 €
+Finančné účty
44 739 €
+Neobežný majetok
192 405 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
200
+Výsledok hospodárenia
-35 336 €