Štefanov nad Oravou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:676
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecstefanov1stonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
20,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-1,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-12,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
604,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
100,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
101,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
43 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
83 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 294 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-17 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Štefanov nad Oravou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
263 815 €
+Kapitálové príjmy
130 827 €
+Bežné výdavky
266 608 €
+Kapitálové výdavky
98 775 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
268 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
35 696 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
56 170 €
+Bankové úvery a výpomoci
56 170 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
47 342 €
+Úrokové splátky
1 062 €
+Finančné účty
35 793 €
+Neobežný majetok
1 571 343 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
676
+Výsledok hospodárenia
-11 532 €