Štiavnické Bane

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:840
Okres:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
oustbanebsnet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
3,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
353,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
56,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
88,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
37,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
65 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
152 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 433 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
52 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Štiavnické Bane

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 186 859 €
+Kapitálové príjmy
7 295 €
+Bežné výdavky
1 096 488 €
+Kapitálové výdavky
42 777 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
49 693 €
+Dlhodobé záväzky
391 142 €
+Krátkodobé záväzky
158 697 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
127 878 €
+Bankové úvery a výpomoci
127 878 €
+Úvery od ŠFRB
394 383 €
+Výdavky na splácanie istiny
32 047 €
+Úrokové splátky
7 079 €
+Finančné účty
90 029 €
+Neobežný majetok
3 758 228 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
840
+Výsledok hospodárenia
43 933 €