Budmerice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 356
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostabudmerice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
18,9 %
+Dlhová služba
5,9 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
9,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
192,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
190,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
271,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 038 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budmerice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
2 613 494 €
+Kapitálové príjmy
14 343 €
+Bežné výdavky
2 401 015 €
+Kapitálové výdavky
268 025 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
153 633 €
+Dlhodobé záväzky
836 338 €
+Krátkodobé záväzky
191 600 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
76 274 €
+Bankové úvery a výpomoci
661 696 €
+Úvery od ŠFRB
714 232 €
+Výdavky na splácanie istiny
118 467 €
+Úrokové splátky
29 664 €
+Finančné účty
365 747 €
+Neobežný majetok
4 633 944 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 356
+Výsledok hospodárenia
19 882 €