Budmerice

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 373
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostabudmerice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
36,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
29,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
6,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
189,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
245,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
331,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
25,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
461 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 089 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
101 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Budmerice

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 558 913 €
+Kapitálové príjmy
173 836 €
+Bežné výdavky
2 250 590 €
+Kapitálové výdavky
388 194 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
164 844 €
+Dlhodobé záväzky
782 874 €
+Krátkodobé záväzky
191 635 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
585 421 €
+Úvery od ŠFRB
671 154 €
+Výdavky na splácanie istiny
119 352 €
+Úrokové splátky
27 134 €
+Finančné účty
470 682 €
+Neobežný majetok
4 597 780 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 373
+Výsledok hospodárenia
240 569 €