Budmerice

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,1 %
18,9 %
+Dlhová služba
5,9 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,1 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,6 %
0,8 %
+Intenzita investovania
9,7 %
10,1 %
+Čistý majetok
192,4 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
190,9 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
271,1 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
28,6 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-17 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
32 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 038 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
8 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
2 613 494 €
+Kapitálové príjmy
14 343 €
+Bežné výdavky
2 401 015 €
+Kapitálové výdavky
268 025 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
153 633 €
+Dlhodobé záväzky
836 338 €
+Krátkodobé záväzky
191 600 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
76 274 €
+Bankové úvery a výpomoci
661 696 €
+Úvery od ŠFRB
714 232 €
+Výdavky na splácanie istiny
118 467 €
+Úrokové splátky
29 664 €
+Finančné účty
365 747 €
+Neobežný majetok
4 633 944 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 356
+Výsledok hospodárenia
19 882 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 356
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský
E-mail:
starostabudmerice.sk

Hospodárenie najbližších obcí

1Vištuk
2Štefanová
3Jablonec
4Borová
5Báhoň
6Dlhá
7Doľany
8Častá
9Dubová
10Kaplna