Štitáre

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:837
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky
E-mail:
oustitarenevernet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
26,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-24,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
57,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
391,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
217,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
224,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-154 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
17 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 666 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
102 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Štitáre

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
415 918 €
+Kapitálové príjmy
113 130 €
+Bežné výdavky
307 279 €
+Kapitálové výdavky
350 498 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 481 €
+Dlhodobé záväzky
102 €
+Krátkodobé záväzky
46 110 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
14 568 €
+Bankové úvery a výpomoci
114 568 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
6 048 €
+Úrokové splátky
458 €
+Finančné účty
100 224 €
+Neobežný majetok
1 309 121 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
837
+Výsledok hospodárenia
85 623 €