Štós

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,7
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:742
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
stos1post.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
26,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
4,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
8,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 168,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
239,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
292,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-29 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
226 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
9 791 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-37 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Štós

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
622 826 €
+Kapitálové príjmy
53 800 €
+Bežné výdavky
594 087 €
+Kapitálové výdavky
104 080 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
20 766 €
+Dlhodobé záväzky
541 €
+Krátkodobé záväzky
39 674 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
167 425 €
+Bankové úvery a výpomoci
167 425 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
5 693 €
+Úrokové splátky
4 015 €
+Finančné účty
95 066 €
+Neobežný majetok
7 337 895 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
742
+Výsledok hospodárenia
-27 571 €