Štvrtok na Ostrove

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 750
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocustvrtoknostonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
9,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-39,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
49,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
414,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
224,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
267,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
16,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-220 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
100 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 013 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Štvrtok na Ostrove

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
982 957 €
+Kapitálové príjmy
3 120 €
+Bežné výdavky
886 879 €
+Kapitálové výdavky
484 463 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
30 035 €
+Dlhodobé záväzky
178 207 €
+Krátkodobé záväzky
70 174 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
174 327 €
+Bankové úvery a výpomoci
174 327 €
+Úvery od ŠFRB
136 926 €
+Výdavky na splácanie istiny
33 059 €
+Úrokové splátky
2 727 €
+Finančné účty
157 357 €
+Neobežný majetok
3 581 319 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 750
+Výsledok hospodárenia
-7 545 €