Šuja

Hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
2,4
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
20,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,3 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,6 %
7,3 %
+Intenzita investovania
3,9 %
4,1 %
+Čistý majetok
390,7 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
847,8 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
848,7 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
26 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 232 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-1 €
 
36 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
95 558 €
+Kapitálové príjmy
10 689 €
+Bežné výdavky
83 766 €
+Kapitálové výdavky
14 381 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
32 €
+Dlhodobé záväzky
812 €
+Krátkodobé záväzky
3 547 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
30 070 €
+Neobežný majetok
354 029 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
311
+Výsledok hospodárenia
-179 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:304
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
obecsujacentrum.sk