Šurany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:9 960
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky
E-mail:
msusurany.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
237,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
149,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
278,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
12,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-28 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 429 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-3 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Šurany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 297 322 €
+Kapitálové príjmy
148 258 €
+Bežné výdavky
6 267 379 €
+Kapitálové výdavky
452 960 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
315 689 €
+Dlhodobé záväzky
811 492 €
+Krátkodobé záväzky
243 970 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 613 €
+Bankové úvery a výpomoci
293 812 €
+Úvery od ŠFRB
719 620 €
+Výdavky na splácanie istiny
107 033 €
+Úrokové splátky
18 201 €
+Finančné účty
364 003 €
+Neobežný majetok
13 965 407 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
9 960
+Výsledok hospodárenia
-26 983 €