Švedlár

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
2,6 / 6
Nedostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
2,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
0,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 106
Okres:Gelnica
Kraj:Košický
E-mail:
obecsvedlarke.telecom.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-3,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
143,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
143,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
926,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
5,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
7,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
4,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-30 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
127 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
6 441 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Švedlár

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 485 806 €
+Kapitálové príjmy
31 378 €
+Bežné výdavky
1 542 435 €
+Kapitálové výdavky
38 919 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
2 097 981 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2 097 981 €
+Krátkodobé pohľadávky
54 647 €
+Dlhodobé záväzky
70 347 €
+Krátkodobé záväzky
2 225 996 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
268 300 €
+Bankové úvery a výpomoci
268 300 €
+Úvery od ŠFRB
69 399 €
+Výdavky na splácanie istiny
27 161 €
+Úrokové splátky
8 296 €
+Finančné účty
115 032 €
+Neobežný majetok
13 718 825 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 106
+Výsledok hospodárenia
7 038 €