Tašuľa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,6 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
4,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:188
Okres:Sobrance
Kraj:Košický
E-mail:
ocutasulacentrum.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1 803,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
11,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1 265,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1 282,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 116,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
3 389,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
4 507,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-5 156 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
5 238 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 243 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
36 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Tašuľa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
76 605 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
63 204 €
+Kapitálové výdavky
982 641 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 959 €
+Dlhodobé záväzky
224 €
+Krátkodobé záväzky
354 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
984 818 €
+Bankové úvery a výpomoci
984 818 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 033 €
+Úrokové splátky
928 €
+Finančné účty
11 998 €
+Neobežný majetok
1 582 699 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
188
+Výsledok hospodárenia
6 803 €