Tekovské Lužany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,9 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,2
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 867
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
luzanynextra.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
56,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
218,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-20,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
51,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
390,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
53,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
74,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-335 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
367 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 542 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Tekovské Lužany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
2 086 688 €
+Kapitálové príjmy
2 604 288 €
+Bežné výdavky
1 982 561 €
+Kapitálové výdavky
3 668 009 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
128 914 €
+Dlhodobé záväzky
2 410 €
+Krátkodobé záväzky
604 264 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 051 587 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 051 587 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 392 120 €
+Úrokové splátky
3 585 €
+Finančné účty
320 592 €
+Neobežný majetok
8 019 903 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 867
+Výsledok hospodárenia
124 181 €