Teplička

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,5
Bilancia bežného účtu i
5,3
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 144
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
teplickateplicka.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,8 %
21,6 %
+Dlhová služba
3,6 %
4,0 %
+Bilancia bežného účtu
15,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-8,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
23,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
310,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
814,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
913,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-34 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
53 €
 
104 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 198 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
42 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Teplička

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
466 509 €
+Kapitálové príjmy
5 147 €
+Bežné výdavky
395 621 €
+Kapitálové výdavky
114 377 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
17 020 €
+Dlhodobé záväzky
316 €
+Krátkodobé záväzky
17 261 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
61 075 €
+Bankové úvery a výpomoci
61 075 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 720 €
+Úrokové splátky
3 366 €
+Finančné účty
140 600 €
+Neobežný majetok
1 290 800 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 144
+Výsledok hospodárenia
48 352 €