Teplička nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,9 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:4 075
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský
E-mail:
sekretariatteplickanadvahom.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
26,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
27,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
529,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
434,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
441,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
66,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-16 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
4 154 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
154 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Teplička nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 562 852 €
+Kapitálové príjmy
34 829 €
+Bežné výdavky
2 637 433 €
+Kapitálové výdavky
1 024 360 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
12 439 €
+Dlhodobé záväzky
2 210 199 €
+Krátkodobé záväzky
179 282 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
887 940 €
+Úvery od ŠFRB
2 115 401 €
+Výdavky na splácanie istiny
196 197 €
+Úrokové splátky
27 831 €
+Finančné účty
779 161 €
+Neobežný majetok
16 242 255 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
4 075
+Výsledok hospodárenia
625 946 €