Teriakovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
1,4
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:698
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský
E-mail:
obecteriakovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
17,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
14,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
3 763,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
693,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
711,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
2 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
54 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
11 865 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Teriakovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
257 286 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
219 738 €
+Kapitálové výdavky
36 133 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
2 254 €
+Dlhodobé záväzky
132 €
+Krátkodobé záväzky
12 229 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
37 650 €
+Bankové úvery a výpomoci
37 650 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
989 €
+Finančné účty
84 783 €
+Neobežný majetok
8 235 074 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
698
+Výsledok hospodárenia
17 233 €